Çocuk Ortopedisi Nedir?

Çocukların eklem, kemik ve dokularıyla ilgili sorunlarının tanısı, tedavisi ve rehabilitasyonunu yapan bir tıp alanıdır. Çocuk ortopedisi uzmanları, hastaların vücutlarındaki doğuştan veya edinilen hastalıkları tanır ve tedavi eder. Tedaviler, cerrahi veya cerrahi olmayan yollarla yapılabilir. Çocuk ortopedisi nedir sorusunun cevabını kısaca anlatmaya çalıştık. Keyifli okumalar dileriz.

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?

Çocuk Ortopedisi, çocukların veya bebeklerin fiziksel sorunlarının tanısı, tedavisi ve rehabilitasyonunu yapar. Çocuğun durumunu ve ihtiyaçlarını değerlendirerek en uygun tedaviyi belirler. Çocuk ortopedisi nedir sorusunu aşağıda detaylı bir şekilde inceleyelim: Çocuk Ortopedisi Nedir

  • Doğumsal Kalça çıkığı: Bebeklerde veya çocukların ilk yıllarında meydana gelen, kalça eklemlerinde doğuştan anormalliklerdir. Bu hastalıkta, kalça eklemi çıkık veya pozisyonsuz hale gelebilir ve kemikler arasındaki eklem yüzeyi uyumsuz hale gelebilir.
  • Serebral Palsi: Beyin ve omurilikte meydana gelen doğuştan veya çocukluk çağında meydana gelen hasarlar sonucu ortaya çıkmaktadır.
  • Spina Bifida hastalığı: Beyin ve omurilikte oluşan doğuştan bir anomalidir. Bu hastalıkta, omurilik tam olarak kapatılmamış veya omurilik ile koruyucu membanın açık kalması sonucu beyin ve omurilikte hasar meydana gelir.
  • Çarpık Ayak Hastalığı: Ayakların doğuştan veya sonradan oluşan anatomik bozuklukları içeren bir terimdir. Çarpık ayak hastalığı fiziksel engellilik, ağrı ve ayağın estetik görüntüsünü bozabilecek belirtiler oluşturabilir.
  • Düz Tabanlık Durumu: Ayakların doğuştan veya sonradan oluşan anatomik bozuklukları içeren bir terimdir. Düz taban hastalığı, ayakların tabanının yeterli destek vermemesi sonucu oluşan bir durumdur ve ayakların ve bacakların ağrısı, yorgunluğu, dengesizliği, kronik ağrı veya fiziksel engellilik gibi belirtiler oluşturabilir.
  • Kemik Tümörleri: Kemik dokusunda anormal hücre büyümesi sonucu oluşan bir hastalıktır. Kemik tümörleri iyi huylu veya kötü huylu olabilir. Tedavisi hastalığın şiddetine, hastanın yaşına, tümörün yerine ve hücre tipine göre değişebilir. Çocukların kemik tümörleri çok nadirdir ve tedavisi zamanında yapılmalıdır, aksi takdirde hastalık kalıcı fiziksel engelliliklere neden olabilir.

İyileşme Süreci

Yukarıda çocuk ortopedisi nedir sorusuna yukarıda cevaplandırdık. Ek bir bilgi olarak çocuğun tedavi ve iyileşme süreci çok önemlidir. Çocuğun büyüme ve gelişim sürecini de dikkate alarak tedaviyi bu süreçle uyumlu hale getirmek gerekir. Sorunlarının düzeltilmesi ve gelecekteki sorunların önlenmesi açısından çok önemlidir. Çocuk ortopedisi hastanın durumunu değerlendirerek en uygun tedaviyi belirler.