Sağlık hizmeti sunan kurumlarda hasta kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu ve paylaşıldığı bir sistemdir. Bu sistem, tıbbi kayıtların güvenli, erişilebilir, paylaşılabilir ve yönetilebilir bir şekilde saklanmasını sağlar. HBYS programları, hastanelerdeki tıbbi işlemlerin, randevuların, hasta bilgilerinin, laboratuvar sonuçlarının ve diğer tıbbi kayıtların otomatikleştirilmesinde görev alır.

Online Hipokrat hasta takip programı ile beraber kişilerin tedavi planını kapsamlı bir şekilde yönetilebilir. Sağlık Bakanlığı onaylı gelişmiş yazılım alt yapısıyla verilerinizi güvenilir bir şekilde saklıyoruz. e-Nabız entegrasyonu sayesinde tetkik sonuçlarını kısa süre içerisinde sisteme aktarabilirsiniz. Yeni nesil grafikler ile beraber kliniğinizin mali durumunu da analiz etme olanağı sunuyoruz.

HBYS Programları Avantajları Nelerdir?

Hastane bilgi yönetim sistemi diğer adıyla HBYS programları, özellikle son yıllarda kritik önem arz etmektedir. Doktor ve sağlık çalışanları tarafından kullanılması pek çok açıdan fayda sağlar. Online Hipokrat yazılımının avantajları şu şekilde özetlenebilir;

HBYS Programları

Hasta verilerinin güvenliği: Elektronik kayıt tutma, hasta verilerinin güvenliğini arttırır. Veriler, kağıt tabanlı kayıtlara göre daha az riske sahiptir ve yetkisiz kişilerin erişmesi daha zordur.

Hızlı ve kolay erişim: Muayene bilgi sistemi üzerinden tıbbi kayıtlara hızlı ve kolay erişim sağlanır. Böylelikle hasta bakımı için gerekli bilgilerin zamanında elde edilir. Kişinin şikayetler ve uzman hekimin görüşü doğrultusunda sağlık hizmetlerinin verimli bir şekilde sunulmasını amaçlanır.

Bilgi paylaşımı: Muayene bünyesinde hizmet veren doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri arasında bilgi paylaşımını kolaylaştırır. Entegre edilen sistemler aracılığıyla koordinasyonu arttırır. Medikal uygulamaların hastalar üzerinde daha etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

Maliyet tasarrufu: Hasta takip programları, kağıt tabanlı kayıtların aksine daha az masraflıdır. Ayrıca, daha hızlı ve daha doğru bilgi sağlaması sayesinde, hasta bakımında daha az hata yapılmaktadır. Ek olarak tedavide gereksiz harcamaların azaltılmasına yardımcı olur.

Raporlama ve analiz: Bilgi yönetim sistemi, verileri toplama, analiz etme ve raporlama yeteneği ile birlikte gelir. Bu, hastane yönetimine, tıbbi uygulamalara ve işletme süreçlerine ilişkin daha ayrıntılı bilgi sağlar ve sağlık hizmetlerinin daha iyi planlanmasına yardımcı olur.

Bu nedenler dolayısıyla hastane, klinik ve özel muayenehaneler tarafından özel yazılım alt yapılarının kullanılması, daha güvenli, daha verimli ve daha iyi bir hasta bakımı sağlar. HBYS programları içerisinde pratik ara yüzü ve güvenilir alt yapısıyla Online Hipokrat hakkında detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.