Hareket kontrolünden sorumlu olan beyin alanlarının hasar görmesi sonucu oluşan bir nörolojik bozukluktur. Bu hasar, genellikle doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde meydana gelir ve kişinin kas kontrolünü, koordinasyonunu ve dengeleme yeteneğini etkiler. Serebral palsi tipleri, bazı durumlarda konuşma, görme, işitme ve zeka ile ilgili diğer sorunlarla birlikte görülebilir.

Serebral Palsi Tipleri Nelerdir?

Spastik Serebral Palsi: Tipler içerisinde en yaygın türü olarak ifade edilir. Hastaların kasların sertlik veya sertleşme (spastisite) ile açıklanır. Bu tipte, spastisite nedeniyle hareketler sırasında kaslar normalden daha fazla gerilir ve sertleşir.

Atetoid Serebral Palsi: Kaslarda kontrolsüz ve istemsiz hareketler (koreoatetoz) meydana gelir. Özellikle yüz, dil ve el kaslarını etkileyen ağızda açık bir durumda olan karakteristik yüz hareketleriyle birlikte görülebilir.

Ataksik Serebral Palsi: Kas kontrolü ve koordinasyonu bozulur. Belirtilerin yoğunluğuna bağlı olarak, dengesizlik, titreme ve düzensiz hareketler sık görülür.

Karışık Tip Serebral Palsi: Hastalığın diğer türlerinin bir kombinasyonunu içeren bir sağlık problemidir. Serebral palsi tipleri arasında söz konusu kişilerde, birden fazla semptom görülebilir.

Serebral Palsi TipleriNeden Olur?

Doğum öncesi, doğum sırası ve sonrası dönemlerde meydana gelen bazı faktörler sonucunda oluştuğu tahmin edilir.
Bunlar arasında fetal enfeksiyonlar, anne adayının alkol ve uyuşturucu kullanımı ve düşük doğum ağırlığı bulunur. Erken doğum, doğumda oksijen kesintisi ve bebeğin doğum sırasında yaşadığı travmalar yer alır.

Hastalığı tetikleyen etkenlerin mevcudiyeti durumunda, bebeklerin belirli bir süre gözlem altında tutulması ve gerektiğinde müdahale edilmesi gerekebilir. Bu şekilde, serebral palsi veya diğer nörolojik bozuklukların erken teşhisi ve tedavisi mümkün olabilir.

Serebral Palsi Hastalığı İyileşir Mi?

Tedavi kapsamında multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Alanında uzman hekimlerin kontrolünde çocuğun ihtiyaçlarına uygun olarak planlanır. Fizyoterapi, konuşma terapisi, beslenme desteği, ilaç tedavisi, cerrahi müdahale ve özel eğitim programlarını içerebilir.

Tedavi amaçları arasında, çocuğun yaşam kalitesini artırmak, motor fonksiyonları geliştirmek, iletişim becerilerini artırmak, bağımsızlık seviyesini artırmak ve sosyal uyum sağlamak yer alır.

Ayrıca, serebral palsi teşhisi olan çocukların aileleri de eğitim ve danışmanlık desteği alarak, çocuklarının bakımı ve ihtiyaçlarıyla ilgili daha iyi bir anlayış geliştirebilirler. Serebral palsi tipleri ve belirtileri, yaşam boyu devam eden bir durum olduğu kaydedilir. Ancak tedavi ve bakımın uygun şekilde yapılması, çocukların yaşam kalitesini artırabilir. Gelecekteki olası sorunları önleyebilir.