Dizler, insan vücudunun en önemli parçalarından biridir. Günlük yaşamda yürümek, tırmanmak, oturmak gibi birçok eylem ve aktiviteyi yapmamıza olan sağlayan dizlerimiz bizler için oldukça önemlidir. Dize gelen darbe, düşme ya da aniden döne gibi durumların sonucunda diz bağ yaralanmaları meydana gelebilir. İç ve dış yan bağlar ile diz ekleminin sağlıklı işlevi açısından oldukça önemlidir.

Hastalar arasında ön çapraz bağ yaralanması olarak sıklıkla karşılaşılır. Genellikle spor aktiviteleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Sabit pozisyonda duran ayağın beklenmedik dönüş gerçekleştirmesi sonucunda gerçekleşmektedir. Dizde zedelenen bağlardan dolayı şişmeye başladığı gözlemlenir. Ortopedi ve travmatoloji alanında uzman hekim tarafından kapsamlı bir muayeneden geçmesi gerekir.

diz bağ yaralanmaları

Diz Bağ Yaralanmaları Nelerdir?

Diz bağ yaralanmaları oldukça ciddi sağlık problemlerinden biridir. Diz ekleminde bulunan ön çapraz, arka çapraz, iç yan ve dış yan bağlar uyluk ve bacak kemiğini birbirine bağlayan bağlardır. Bu bağlar sayesinde dizler öne, arkaya ve yanlara doğru rahatça hareket edebilmektedir. Dizde bulunan bağların herhangi bir şekilde hasar görmesine diz bağ yaralanmaları denir.

Çeşitli aktiviteler sonrasında, diz eklemi ve içerisinde bulunan bağlar zedelenebilir. Ayaktayken veya eklem hareketi gerektiren etkinlikler bu duruma oldukça müsait ortamlardır. İç yan ve dış yan bağ, çalışma sistemi açısından iki farklı işleyişi bulunur. Dolayısıyla birbirini tetikleyen bağ yaralanmalarına sebep olabilir. Hastalar arasında ön çapraz bağ ve menisküs zedelenmeleri de sıklıkla karşılaşılan durumlardır.

Tanısı Nasıl Konur?

Diz bağ yaralanmasının teşhisi, bir ortopedi ve travmatolog tarafından yapılan fizik muayeneden sonra ortaya çıkar. Ek olarak, hastanın diz eklemindeki hasarı görüntülemek için çeşitli görüntüleme teknikleri kullanılır. Bir hastalığın teşhisi sırasında bir uzman tarafından kullanılan yöntem; röntgen, manyetik rezonans görüntüleme veya artroskopi yapılır. X-ışınları bağ dokusu ve menisküsü görüntülemek için kullanılır. Sert ve yumuşak dokuların görüntülerini elde etmek için manyetik rezonans görüntüleme kullanılır. Artroskopi, diz ekleminin içini incelemek için kullanılır.

Diz Bağ Yaralanmaları Tedavisi

Dizler, bir kişinin günlük yaşamını sürdürmesi ve vücudumuzun ağırlığını taşımasında önemli bir rol oynar. Diz ekleminde meydana gelebilecek herhangi bir yaralanma kişinin hayatını olumsuz etkileyebilir. Diz ekleminde çoklu bağ yaralanmaları spor müsabakalarında sporcularda daha sık görülür ve aynı zamanda diz eklemi hastalıklarından biridir. Fizik tedavi teknikleri, cerrahi müdahale başvurulan teknikler arasındadır. Ancak uygulanan tedavi yöntemi hastadan hastaya değişiklik gösterir.

Diz eklemindeki çoklu bağ yaralanmaları, diz eklemindeki iki veya daha fazla bağın hasar görmesinden kaynaklanır. Diz bağ yaralanmaları tedavisi, yaralanmanın boyutu gibi kişiden kişiye değişir. Hastanın yaşı ve beklentileri de uzman tarafından hastaya en uygun tedaviye karar verilebilmesi için gerçekleştirilen tedavinin seyrini etkiler.

diz bağ yaralanmaları

Diz Bağ Yaralanması Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çeşitli nedenlerde diz bağlarından ameliyat olmuş hastalar ameliyat sonrası olası riskleri önlemek için bir takip süresi boyunca hastanede kalmalıdır. Ameliyattan sonra hasta koltuk değneğinden destek almalıdır. Hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak bir atel veya dizlik istenebilir. Ameliyat sonrası hastanın ağrı ve şişliğini azaltmak için çeşitli ağrı giderici uygulamalar yapılmaktadır.

Yorumunu ekle