Çocukluk çağında kalça ve eklem sorunları nedeniyle pek çok hastalık meydana gelir. Sağlık açısından kişinin hayat kalitesinin bozmaktadır. Aynı zamanda gün içerisindeki aktiviteler aksamaktadır. Kalça çıkığı uzmanı olarak Prof. Dr. Hasan Hilmi Muratlı tarafından çocuk ortopedisi uzmanlığı çerçevesinde tedavi edilir.

Doğuştan kalça çıkığının etkileri, erken dönemde tedavi edilmediğinde ileri yaşlarda da devam etmektedir. Tek taraflı olarak yaşanması halinde topallama ve bacakların asimetrik duruşundan söz edilir.  Hastalar, günlük aktivitelerde hareket kısıtlanması ve şiddetli ağrı oluşumu gibi belirtiler yaşadıklarını bildirirler.  

Kalça eklemi rahatsızlıklarının bir diğer çeşidi olan gelişimsel kalça displazisi, anne karnında oluşur. Yeni doğan bebeklerde ilk aylarda teşhis edilir. Uzman hekimin gerçekleştirdiği fiziki muayene ve ardından ultrason görüntülemesiyle anlaşılmaktadır. Gelişimsel sebeplerin haricinde yetişkinlik döneminde kaza ve travma oluşumu sonucunda kalça eklemi çıkığı görülebilir. Bazı hastalarda nedeni anlaşılmayan durumlardan dolayı da eklem sorunları meydana gelmektedir.

kalça çıkığı tedavisiKalça Çıkığı Nasıl Oluşur?

Kalça eklemi yuvası ve femur başının tam yerine oturmayıp birbirinden ayrılması durumuna denir. Gelişimsel kalça displazisi adı verilir. Anne karnında veya doğum sonrasında oluştuğu tahmin edilmektedir. Kısmi ve tam olmak üzere iki çeşit kalça çıkığı mevcuttur. Hastalığın görülme oranı açısından kız çocuklarda daha sık oluşur.       

Ortopedik sağlığı tehdit eden sorunların teşhis edilmesi için muayeneler düzenli olarak yapılmalıdır. Prof. Dr. Hasan Hilmi Muratlı, kalça çıkığı uzmanı olarak pediatrik ortopedi yöntemleri çerçevesinde eklem sorunlarını tedavi etmektedir. Bebeklerde, ilk aylardan itibaren teşhis edilmesi kalça çıkığının ilerleyen yıllara yansımaması hedeflenir. 

Ebeveynler veya bakım veren kişiler tarafından bebeğin yetiştirilme süreçlerinde birtakım yanlışlar bulunur. Kundaklama, bebeğin omurga ve eklem sağlığına ciddi zararları olan bir yöntemdir. Kemik ve eklem sağlığı açısından omurga yapısına uygun kıyafetler giydirilmelidir. Sıkı ve dar giysiler, kalça ekleminin deforme olmasına neden olur. Aynı şekilde bebeğin vücuduna uygun olmayan bezlerin kullanılması sakıncalıdır.  

Kalça çıkığının oluşumu nedenleri arasında bebeğin yanlış pozisyonda tutulması sayılabilir. Hatalı bir şekilde kucağa alma veya taşıma gibi hareketlerin sonucunda da görülmektedir. Özellikle doğum sonrasındaki ilk ayların içerisinde bebeğin kemik gelişimi devam ettiği bilinir. Bu nedenle kalça ekleminin ortopedik açıdan sağlıklı bir biçimde sürdürmesi sağlanmalıdır.       

Son olarak erken dönemde yürüteç kullanılması, bebeğin ortopedik sağlığını riske atmaktadır. Her insanda doğal bir şekilde ilerleyen gelişim evrelerine dışardan müdahale edilmemelidir. Doğuştan gelen bir kalça eklemi çıkıklığını arttırmasına neden olur.     

Kalça Çıkığı Belirtileri

Doğuştan kalça çıkığı, ileri yaşlarda da teşhis edilebildiği bilinir. Prof. Dr. Hasan Hilmi Muratlı, kalça çıkığı uzmanı olarak yetişkinlere yönelik tedavi yöntemleri bulunur. Ortopedi ve travmatoloji uzmanlığı kapsamında gerçekleştirilen tetkiklerin ardından hastalığın güncel durumu ayrıntılı olarak analiz edilir. Hastanın da yaşadığı çeşitli belirtiler bulunmaktadır.  

Kalça eklemindeki biçimsel bozulmaları başlangıç seviyesindeyken teşhis edilmesi oldukça zordur. Bebeklerde ilk olarak kalça ekleminin çevresindeki cilt dokusu farklılaşmaya başlar. Diz ve kalça arasındaki katlanma yeri hasara uğradığı bilinir. Tek taraflı olarak görülen kalça çıkığı rahatsızlıklarında belirgin bir asimetri görülür. Özellikle ebeveynler tarafından bez değiştirme sırasında fark edilir. Kalça ekleminin hareket ettirildiği zaman ses duyulabilir.    

Yürüme gibi işlevsel hareketleri gerçekleştirene kadar belli olmamaktadır. Henüz yürüme işlevini sağlayan eklemleri gelişmemiş çocuklarda ise kıyafet değiştirme esnasında fark edilir. Bacaklar tam olarak hareket ettirme işlevini yerine getiremeyebilir. Çocuk doktorlarının rutin muayeneleri sırasında kalça çıkığı belirtileri gözlemlenir. Ek olarak pediatrik ortopedi uzmanlığı içerisinde yer alan tetkik yöntemlerine başvurulur. Kalça çıkığı uzmanı Prof. Dr. Hasan Hilmi Muratlı, teşhis aşamasında yeni nesil tekniklerden yararlanır. Bu sayede kişinin ortopedik sağlığını riske atan unsurlar tespit edilebilir.

İki bacağın boyları birbirinden farklı olur. Bebeklerde yürürken sendelemek ve dışa doğru basarak adımlar atılması en bilinen belirtiler arasındadır. Kalça eklemi ve bağlı olduğu bacakta çeşitli asimetrik durumlar görülür. Aynı zamanda bacakların hareket ettirilmesi halinde eklemlerden ses duyulabilir.

Uzman doktor tarafından yapılan fiziki muayene sonucunda kalça çıkığı belirtileri teşhis edilebilir. Ancak radyolojik görüntüleme yöntemleri sayesinde detaylı olarak ortopedik sorunun boyutuna erişilebilir. Teşhis aşamasında, ultrason ve kalça röntgeni gibi teknikler kullanılmaktadır. Hastanın kalça çıkığının boyutuna göre daha ileri düzey görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir.

 

Kalça çıkığı iyileşme süreci

Kalça Çıkığı Tedavi Yöntemleri

Çocukluk çağında yakalanamamış kalça eklemi sorunları, ilerleyen dönemlerde daha ağır seyretmektedir. Kişilerde sürekli olarak devam eden işlev kaybına neden olur. Gün içerisindeki eylemleri gerçekleştirirken hareketlerde sınırlama görülür. Bunlarla beraber kalça ekleminde kireçlenmeye sebep olur. 

Yürüme sırasında fark edilen topallama da olası sonuçlardandır. Bebeklik döneminde tedavisi yapılmayan doğuştan kalça çıkığı hastalıkları, eklemlerin aşınmasına neden olur. Genç yaş grubundaki hastalarda kalça eklemi ağrısıyla ortopedi uzmanlarına başvururlar. 

Prof. Dr. Hasan Hilmi Muratlı, kalça çıkığı uzmanı olarak etkili tedavi yöntemleriyle kemik ve eklem rahatsızlıklarına iyileşme olanağı sunar. Hastanın gereksinimine göre değişkenlik gösteren cerrahi veya cerrahi olmayan teknikler mevcuttur. Kalça çıkığı ve vücudun genelindeki eklem sorunlarına yönelik olarak hastaya özel tedavi planı oluşturulur.

Doğuştan kalça çıkığı tedavisi, ilk altı aya kadar yerinden çıkan femur başının oturtulmasını amaçlayan işlemleri kapsar. Bandaj veya alçılama gibi tekniklerle kapalı bir biçimde kalça eklemi çıkığı tedavi edilir. Ender olarak bazı hastalarda anestezi altında alçı uygulaması gerekebilir.

Kalça çıkığı ameliyatı ise diğer tedavi yöntemlerinin herhangi bir iyileşme belirtisi sağlamadığı durumlarda uygulanır. Bebeğin doğum sonrasında ilk dört ay içerisinde belirli kasların yeri değiştirilerek tedavi gerçekleştirilir. Ancak ilerleyen aylarda açık yöntemle cerrahi müdahalelere başvurulur.

Kalça Çıkığı ve İyileşme Süreci

İnsan vücudunda kalça, diz ve ayak ile ilgili sorunlara yönelik olarak Prof. Dr. Hasan Hilmi Muratlı, tıbbi çalışmalarını sürdürmektedir. Kalça çıkığı uzmanı olarak özellikle ileri yaşlara yansıyan gelişimsel kalça displazisini, cerrahi yöntemlerle tedavi etmektedir. 

Kalça çıkığı tedavisi sonrasında kalça eklemi ve bacak yapısının kontrolü ihmal edilmemelidir. Aksi takdirde eklem ve kas dokusundaki hatalı uygulamadan kaynaklanan sorunlara müdahale edilebilir. Tedavinin hasta üzerindeki etkisini takip etmek için birkaç unsura dikkat edilmelidir. Alçı tedavisi uygulanan bebeklerde ortalama üç ayın sonunda iyileşme gözlemlenir. Bebeğin bez değiştirme işlemi, ilgili ebeveynler tarafından merak edilmektedir. Tedavi sonrasında hastanın bedenine uygun olan bez çeşidi kullanılır.

Önleme Yolları Nelerdir?

Bebeklik döneminde kalça eklemi çıkığını önleyici nitelikte yollar bulunur. İskelet ve kemik gelişiminin olumlu yönde etkilemektedir. Örnek olarak bebeği kucağa alırken özen gösterilir. Alanında uzman hekimlerin gösterdiği biçimde tutulması, olası kalça eklemi sorunlarının önleyebilir.

Giysilerin dar kalıplı olmaması, bacakların rahat bir şekilde hareketini sağlar. Kalça eklemine ağırlığı bakımından hasar verecek ürünler kullanılmamalıdır. Son olarak diz ve bacakları işlevsel anlamda zorlayacak aktivitelerden kaçınılması önerilir.  

Ortopedi ve travmatoloji alanında yılların tecrübesiyle Prof. Dr. Hasan Hilmi Muratlı, hastaların şikayetlerini en aza indirmeyi amaçlar. Ortopedik hastalıkların genelinde yer alan düzenli kontroller oldukça önemlidir. Kalça çıkığı uzmanı olarak her yaş grubuna ve hastalık çeşidine uygun tedavi planı oluşturulur.

 

 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI
PROF. DR. HASAN HİLMİ MURATLI

Yorumunu ekle